Pravilna ishrana je jedan od preduslova dobrog zdravlja.

 

Svaka osoba, shodno polu, godinama, stanju zdravlja i dnevnim aktivnostima, ima specifične potrebe u pogledu izbora namirnica i njihove ukupne energije.

Usluga koju pružamo odnosi se na:

 • Procenu stanja uhranjenosti (merenje telesne težine, izračunavanje procenta masti i mišića u telu, izračunavanje indeksa telesne mase BMI).

  Merenje se vrši uz pomoć specijalne vage koja poseduje 8 senzora i na taj način obezbeđuje precizno utvrđivanje telesnog sastava. Aparat koristi električni otpor zajedno sa podacima o visini, težini, godinama, starosti i polu i izračunava rezultate bazirane na podacima o telesnom sastavu. Mišići, krvni sudovi i kosti su tkiva sa visokim sadržajem vode i kao takva lako provode elektricitet. Telesna masnoća ima slabu električnu provodljivost. Prilikom merenja, vaga šalje kroz telo veoma slabu struju od 50 kHz ili manje od 500 µA da bi odredio količinu masnog tkiva. Ova električna struja se ne može osetiti prilikom rada vage.

 • Izradu programa ishrane za zdrave ljude (decu, adolescente, trudnice, dojilje, sportiste, stare i druge)
 • Izradu dijeta
 • redukciona dijeta kod gojaznosti
 • dijeta za pothranjene
 • dijeta za dijabetičare
 • dijeta kod kardiovaskularnih problema (hipertenzija, angina pektoris, ateroskleroza, hiperlipidemija)
 • dijeta kod problema sa gastrointenstinalnim traktom (gastritis, čir, kolitis, kamen u žuči i dr.)
 • dijeta kod deficita kalcijuma (osteopenija, osteoporoza)
 • dijeta kod bolesti bubrega (nefritis, kalkuloza i dr.)
 • Usmena edukacija o preparatima i načinu ishrane

Svakoj osobi se pristupa posebno, kako bi rezultati usledili brzo i kako bi ostali trajni.

Poseban akcenat se stavlja na pružanje informacija-edukaciju, jer je to način samoosvešćivanja, jačanja volje i prihvatanja novog stila života kada je ishrana u pitanju.

Prilikom posete nutricionisti uputno je poneti rezultat krvne slike, ne stariji od 6 meseci.

Specijalista nutricionista-dijetetičar Tanja Bakrač