Close
Bogdana Tirnanića 21 (bivša Vatroslava Lisinskog) 11000 Beograd
011 32 93 210 prodaja@ruskaapoteka.rs

Pravilna ishrana je jedan od preduslova dobrog zdravlja.

 

Svaka osoba, shodno polu, godinama, stanju zdravlja i dnevnim aktivnostima, ima specifične potrebe u pogledu izbora namirnica i njihove ukupne energije.

Usluga koju pružamo odnosi se na:

  • Procenu stanja uhranjenosti (merenje telesne težine, izračunavanje procenta masti i mišića u telu, izračunavanje indeksa telesne mase BMI).

    Merenje se vrši uz pomoć specijalne vage koja poseduje 8 senzora i na taj način obezbeđuje precizno utvrđivanje telesnog sastava. Aparat koristi električni otpor zajedno sa podacima o visini, težini, godinama, starosti i polu i izračunava rezultate bazirane na podacima o telesnom sastavu. Mišići, krvni sudovi i kosti su tkiva sa visokim sadržajem vode i kao takva lako provode elektricitet. Telesna masnoća ima slabu električnu provodljivost. Prilikom merenja, vaga šalje kroz telo veoma slabu struju od 50 kHz ili manje od 500 µA da bi odredio količinu masnog tkiva. Ova električna struja se ne može osetiti prilikom rada vage.

  • Izradu programa ishrane za zdrave ljude (decu, adolescente, trudnice, dojilje, sportiste, stare i druge)
  • Izradu dijeta
  • redukciona dijeta kod gojaznosti
  • dijeta za pothranjene
  • dijeta za dijabetičare
  • dijeta kod kardiovaskularnih problema (hipertenzija, angina pektoris, ateroskleroza, hiperlipidemija)
  • dijeta kod problema sa gastrointenstinalnim traktom (gastritis, čir, kolitis, kamen u žuči i dr.)
  • dijeta kod deficita kalcijuma (osteopenija, osteoporoza)
  • dijeta kod bolesti bubrega (nefritis, kalkuloza i dr.)
  • Usmena edukacija o preparatima i načinu ishrane

Svakoj osobi se pristupa posebno, kako bi rezultati usledili brzo i kako bi ostali trajni.

Poseban akcenat se stavlja na pružanje informacija-edukaciju, jer je to način samoosvešćivanja, jačanja volje i prihvatanja novog stila života kada je ishrana u pitanju.

Prilikom posete nutricionisti uputno je poneti rezultat krvne slike, ne stariji od 6 meseci.

  • Kvantna analiza tela

Pomoću uređaja „Life Expert“ koji je povezan sa računarom, moguće je proceniti zdravstveno stanje za 47 organa i sistema. Uređaj pomaže da se identifikuju slabe tačke, reagovanje pojedinih organa na bolesti i intenzitet trenutnih rizika. To nam daje uvid u resurse tela, odnosno nivo izdržljivosti. Nije medicinsko sredstvo za utvrđivanje i potvrđivanje dijagnoze.

Sva radnje našeg tela su rezultat kretanja naelektrisanih čestica, odnosno električne struje. Svaka ćelija tokom svog života stvara elektromagnetno polje. Kada ćelija ne radi ispravno, elektromagnetno polje ćelije se menja, što se može izmeriti.

Izveštaj u bojama i tekstu prezentuje stanje organizma, detektuje eventualno prisutne mikroorganizme (viruse, bakterije, parazite), detaljno opisuje kičmu, stanje čakri i energetsko telo, biološku starost organizma, prisutnost vitamina u organizmu, ph ćelije.

Čitanja se uzimaju putem elektroda pričvršćenih za glavu, desnu i levu ruku i desnu i levu nogu.

Specijalista nutricionista-dijetetičar Tanja Bakrač